Wykorzystanie wyników badań tłokami pomiarowymi do oszacowania kierunków i tempa zmian rurociągów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie wyników badań tłokami pomiarowymi do oszacowania kierunków i tempa zmian rurociągów

Abstrakt

Zaprezentowano możliwości i koncepcję porównania wyników inspekcji geometrii przekroju poprzecznego rurociągu orza stanu jego ścianek w celu oszacowania trendów zmian zachodzących e stanie technicznym rurociągu. Przedstawiono również analogiczne porównania wyników pochodzących z dwóch inspekcji wykonanych różnymi tłokami ultradźwiękowymi w odstępie kilku lat. Na podstawie tych danych oszacowano tempo rozwoju wybranej wady, a także przeprowadzono dyskusję wiarygodności pomiarów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Raczyński P.: Wykorzystanie wyników badań tłokami pomiarowymi do oszacowania kierunków i tempa zmian rurociągów // . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi