Wymagania w zakresie ochrony przeciwporażeniowej w liniach elektroenergetycznych wysokiego napięcia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wymagania w zakresie ochrony przeciwporażeniowej w liniach elektroenergetycznych wysokiego napięcia

Abstrakt

Przedstawiono wymagania norm i przepisów w zakresie ochrony przeciwporażeniowej w liniach napowietrznych wysokiego napięcia. Podano największe dopuszczalne napięcia dotykowe. Omówiono zasady uziemiania słupów linii napowietrznych oraz problem zagrożenia porażeniowego pochodzącego od napięć indukowanych w liniach kablowych ze współosiowymi żyłami powrotnymi. Zaprezentowano zasady sprawdzania stanu ochrony przeciwporażeniowej w liniach wysokiego napięcia

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Automatyka Elektryka Zakłócenia strony 87 - 96
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Czapp S.: Wymagania w zakresie ochrony przeciwporażeniowej w liniach elektroenergetycznych wysokiego napięcia// Automatyka Elektryka Zakłócenia/ Gdańsk: INFOTECH, 2013, s.87-96
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi