Wymiana ciepła i opory przepływu w wymiennikach płytowo-żebrowych stosowanych w chłodniczych bateriach termoelektrycznych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wymiana ciepła i opory przepływu w wymiennikach płytowo-żebrowych stosowanych w chłodniczych bateriach termoelektrycznych.

Abstrakt

W artykule wskazano na ważne z technicznego punktu widzenia zalety urządzeń termoelektrycznych w zastosowaniu do klimatyzacji powietrza. Przedstawiono wybrane wyniki badań wymiany ciepła i oporów przepływu uzyskane dla trzech powierzchni płytowo-żebrowych przeznaczonych do współpracy z ''zimnymi'' spoinami modułów termoelektrycznych. Zwrócono uwagę na istotne problemy natury technologicznej w konstrukcji tego typu powierzchni wymiany ciepła.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna strony 369 - 373,
ISSN: 1231-188X
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Bonca Z.: Wymiana ciepła i opory przepływu w wymiennikach płytowo-żebrowych stosowanych w chłodniczych bateriach termoelektrycznych. // Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna. -., nr. 10 (2003), s.369-373
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi