Wytrzymałość geowłóknin na przebicie. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wytrzymałość geowłóknin na przebicie.

Abstrakt

Przedstawiono procedurę badawczą oraz analizę wyników badań odporności na przebicie materiałów geosyntetycznych, które umieszczono na piankach poliuretanowych charakteryzowanych przez wskaźnik podatności CBR. Badania przeprowadzono stosując procedury normy PN-EN ISO 12236 oraz projektu normy PrEN 189066 (Załącznik A).

Autor (1)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Piotrowska M.: Wytrzymałość geowłóknin na przebicie.// . -., (2004),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 45 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi