Zespół Spektroskopii Elektronowej - Zespół badawczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespół

Zdjęcie użytkownika dr hab. Tomasz Wąsowicz

Tomasz Wąsowicz

dr hab. Kierownik zespołu
Zdjęcie użytkownika dr inż. Marcin Dampc

Marcin Dampc

dr inż.
Zdjęcie użytkownika dr inż. Ireneusz Linert

Ireneusz Linert

dr inż.
Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. inż. Mariusz Zubek

Mariusz Zubek

prof. dr hab. inż.

Tematyka badawcza

Zespół Spektroskopii Elektronowej specjalizuje się w badaniach procesów oddziaływania różnych form promieniowania z atomami i cząsteczkami znajdującymi się w fazie gazowej. W szczególności badania koncentrują się na opisie mechanizmów wzbudzenia i jonizacji atomów i cząsteczek, dysocjacji biomolekuł poddanych działaniu promieniowania elektromagnetycznego oraz pod wpływem zderzeń z elektronami i kationami. W Zespole prowadzone są również prace dotyczące zastosowania nowoczesnych metod i technik eksperymentalnych w spektroskopii zderzeniowej.

Oferta badawcza

  • fotojonizacja i fotodysocjacja tarcz molekularnych
  • zderzenia elektronów i jonów z atomami i molekułami
  • procesy wzbudzania i relaksacji atomów i cząsteczek
  • pomiary koincydencyjne foton-foton, jon-jon
  • efekty rezonansowe indukowane zderzeniami z elektronami

Oferta usługowa

  • badania procesów wzbudzania i relaksacji atomów i cząsteczek oraz fotojonizacji i fotodysocjacji tarcz molekularnych
  • badania w dziedzinie zderzeniowej spektroskopii elektronowej
  • badania widm fotoelektronowych

Weryfikacja

Politechnika Gdańska

wyświetlono 112 razy