Wyniki wyszukiwania dla: AGEING INDICATOR - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: AGEING INDICATOR

Wyniki wyszukiwania dla: AGEING INDICATOR

  • The new measures of the population ageing

    Publikacja

    - Rok 2005

    Zestarzenie się populacji mierzy sie zwykle frakcją osób starszych. Miara ta nie uwzględnia rozkładu wieku wśród osób starszych. W pracy przedstawiane są nowe miary zestarzenia się populacji, których ideę zaczerpnięto z ekonomiki ubóstwa: absolutna luka wiekowa AG, relatywna luka wiekowa RAG, syntetyczna miara HRAG=HCR. RAG oraz syntetyczna miara P2. Te nowe miary testowo analizując proces zestarzenia się w 4 krajach europejskich...