Wyniki wyszukiwania dla: IKONOGRAFIA POJEĆ - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: IKONOGRAFIA POJEĆ

Wyniki wyszukiwania dla: IKONOGRAFIA POJEĆ

  • Narrative order of decor of the Main Building of Gdańsk University of Technology - intangibles embodied

    Publikacja

    - Rok 2005

    W artykule przedstawiono autorską próbę klasyfikacji detalu architektonicznego i interpretacji porządku przekazu ideowego zawartego w dekoracji Gmachu Głownego Politechniki Gdańskiej z 1904 r. Wyodrębniono trzy poziomy znaczeń: oficjalny, związany z państwowym inwestorem; użytkowy - wynikający z funkcji przypisanej przez projektanta poszczególnym pomieszczeniom i ujawnionej na elewacji; kompozytowy, złożony ze systemu symboli wyrażających...