Wyniki wyszukiwania dla: IZOLATORY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: IZOLATORY

Wyniki wyszukiwania dla: IZOLATORY

 • Microstrip ferrite coupled line isolators

  Publikacja

  W pracy przedstawiono izolatory podwójne wykorzystujące sekcję ferrytowych sprzężonych linii mikropaskowych w podejściu warstwowym i planarnym. Przeprowadzono badania teoretyczne i eksperymentalne w zakresie częstotliwości od 8 do 15GHz. Najlepsze wyniki uzyskano dla konfiguracji planarnej, która charakteryzowała się stratami odbiciowymi na poziomie -15dB, izolacją lepszą niż -18dB i średnimi stratami wtrąceniowymi około 3dB.

 • Zespół Fizyki Ciała Stałego

  Zespoły Badawcze

  Tematyka badawcza Katedry Fizyki Ciała Stałego obejmuje wytwarzanie i badanie materiałów dla energetyki (m.in. nanostruktury, sensory) o innowacyjnych właściwościach fizyko-chemicznych, tj: * kryształy, polikryształy, ceramika, szkło * materiały objętościowe, cienkie warstwy, nanomateriały * materiały metaliczne, półprzewodnikowe, nadprzewodnikowe, izolatory Tematyka badawcza obejmuje również badania symulacyjne i obliczeniowe...

 • Kotły i wymienniki ciepła laboratorium Patrycja Puzdrowska

  Kursy Online
  • P. Puzdrowska

  Podstawowe procesy i prawa przepływu ciepła: przewodzenie, konwekcja, promieniowanie. Przejmowanie i przenikanie ciepła. Własności materiałów stosowanych w wymiennikach ciepła. Przewodniki i izolatory cieplne. Opis funkcjonowania chłodnic, podgrzewaczy, skraplaczy i wyparowników. Konstrukcja wymienników ciepła: płaszczowo-rurowych, płytowych i innych. Określanie powierzchni wymiany ciepła wymienników. Istota pracy okrętowych kotłów...

 • We are in touch

  Publikacja

  - Rok 2020

  In Touch - opis pracy „Dłonie stanowią część indywidualnej osobowości i charakteru, ale wykonują również swoje niezależne działania, i jako wyposażone we własny język, mają kluczowe znaczenie dla ludzkiej komunikacji.” Myśląca dłoń, J. Pallasmaa Obraz In Touch powstał z potrzeby zbudowania metafory czasu, którego aktualnie doświadczamy. Popularny w języku angielskim, wyrażający intencję pozostania w kontakcie, zwrot we are in...

 • Technika wysokich napięć [st. niestacjonarne] [2019/20]

  Kursy Online
  • M. Olesz
  • D. Kowalak

  Studia niestacjonarne, kierunek Elektrotechnika, stopień I, semestr 4 Dielektryki, procesy jonizacyjne w gazach, rodzaje wyładowań, ulot, wytrzymałość udarowa powietrza, wpływ rozkładu pola, biegunowości, symetrii, czasu i częstotliwości na wytrzymałość elektryczną gazu, wpływ warunków atmosferycznych, gazy sprężone. Ciecze izolacyjne i ich wytrzymałość,  wpływ ciśnienia, temperatury, wilgotności, czasu i częstotliwości, rozkładu...

 • Technika wysokich napięć [2019/20]

  Kursy Online
  • M. Olesz
  • D. Kowalak
  • A. Żak
  • P. Leśniak

  Studia stacjonarne, kierunek Elektrotechnika, stopień I, semestr 4 Dielektryki, procesy jonizacyjne w gazach, rodzaje wyładowań, ulot, wytrzymałość udarowa powietrza, wpływ rozkładu pola, biegunowości, symetrii, czasu i częstotliwości na wytrzymałość elektryczną gazu, wpływ warunków atmosferycznych, gazy sprężone. Ciecze izolacyjne i ich wytrzymałość,  wpływ ciśnienia, temperatury, wilgotności, czasu i częstotliwości, rozkładu...

 • Investigation of the double isolator using three-strip Ferrite Coupled Line

  Publikacja

  - Rok 2010

  Artykuł prezentuje badania izolatora skonstruowanego z sekcji trój-paskowej ferrytowej linii sprzężonej. Element został zaprojektowany na dwa sposoby: jako kaskadowe połączenie dwóch cyrkulatorów oraz jako struktura planarna zawierająca rezystory. Izolator zbadano teoretycznie i eksperymentalnie.

 • Design and measurement of gyrator and isolator using ferrite coupled microstrip lines

  Publikacja

  - Rok 2005

  W publikacji przeprowadzono badania struktur żyratora i izolatora zrealizowanych w technice sprzężonych ferrytowych linii mikropaskowych. Po raz pierwszy zaprezentowano wyniki pomiaru zrealizowanych struktur tego rodzaju. Uzyskane wyniki potwierdzają przewidziany uprzednio efekt zmian kierunków działania opisywanych elementów ze zmianą częstotliwości.

 • Badania podwójnego izolatora wykorzystujacego złącza ferrytowych sprzężonych linii mikropaskowych

  Publikacja

  - Rok 2005

  W niniejszej pracy zbadano możliwości realizacji układu warstwowego izolatora podwójnego. Układ taki jest kaskadowym połączenie dwóch izolatorów wykonanych z cyrkulatorów FCL(Ferrite Coupled Line) zrealizowanych w technice linii mikropaskowych. W ramach przeprowadzonych badań wykonano projekty sekcji FCL oraz pozostałych układów tworzących układ izolatora, a następnie wyznaczono jego charakterystyki rozproszenia. Uzyskane numerycznie...

 • Środowiskowe Laboratorium Technologii Bezprzewodowych

  Środowiskowe Laboratorium Technologii Bezprzewodowych powstało w ramach realizacji projektu CZT Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE i mieści się w Katedrze Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Laboratorium zostało wyposażone w specjalistyczne zaplecze aparaturowe, które w połączeniu z kompetencjami naukowymi i technologicznymi kadry pozwala na...