Wyniki wyszukiwania dla: NORMOWANIE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: NORMOWANIE

Wyniki wyszukiwania dla: NORMOWANIE

 • Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie.

  Publikacja

  - Rok 2005

  W podręczniku omówiono metodykę i technikę normowania pracy ludzi, maszyn i zużycia materiałów w budownictwie. Przedstawiono zasady i techniki kosztorysowania robót budowlanych z uwzględnieniem obowiązującego stanu prawnego. Omówiono strukturę kosztorysów. Podano zasady zlecania robót budowlanych i zawierania umów oraz omówiono systemy wynagradzania w budownictwie. W formie załączników dołączono obszerne feagmenty typowych rodzajów...

 • Risk characterisation of the required index R in the new probabilistic rules for damage stability

  Publikacja

  - Rok 2005

  Wymagany wskaźnik podziału grodziowego R jest miarą bezpieczeństwa statku w wypadku kolizji. Zwykle wyznacza się go w oparciu o wskaźniki dla wybranych, istniejących statków. W pracy podano jak ustalić ten wskaźnik w oparciu o dane dotyczące kolizji (wypadkowości) statków.