Zdzisław Kowalczyk - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Wybrane publikacje

 • Prawne aspekty ochrony środowiska przy robotach rozbiórkowych

  W artykule podano przepisy prawne oraz wynikające z nich zasady postępowania i procedury, jakich musi przestrzegać wykonawca robót przy rozbiórce obiektów budowlanych i gospodarce materiałami rozbiórkowymi. Inwestor planując realizację przedsięwzięcia powinien uwzględniać czas i koszt związany z zachowaniem tych procedur.

 • Zastosowanie teorii sieci w optymalizacji pewnych zagadnień inwestycyjnych

  - Rok 2005

  W pracy przedstawia się zastosowanie teorii sieci do wyboru optymalnego wariantu zamierzenia inwestycyjnego, złożonego z określonej liczby jednostek eksploatacyjnych, realizowanego w dłuższym okresie czasu, o zmieniających się wymaganiach technicznych np. nabrzeże z pewną liczbą stanowisk przeładunkowych. Problem wyboru został sprowadzony do zagadnienia wyboru przepływu zaspokajającego o minimalnym koszcie w tzw. sieci decyzyjnej....

 • Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie.

  - Rok 2005

  W podręczniku omówiono metodykę i technikę normowania pracy ludzi, maszyn i zużycia materiałów w budownictwie. Przedstawiono zasady i techniki kosztorysowania robót budowlanych z uwzględnieniem obowiązującego stanu prawnego. Omówiono strukturę kosztorysów. Podano zasady zlecania robót budowlanych i zawierania umów oraz omówiono systemy wynagradzania w budownictwie. W formie załączników dołączono obszerne feagmenty typowych rodzajów...

wyświetlono 274 razy