Wyniki wyszukiwania dla: PRZEDSIEWZIECIA MODERNIZACYJNE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: PRZEDSIEWZIECIA MODERNIZACYJNE

Wyniki wyszukiwania dla: PRZEDSIEWZIECIA MODERNIZACYJNE

 • Low sulphur coal combustion - Optimisation of boiler tunings.

  Publikacja

  - Rok 2009

  Badaniami w ramach projektu objęto przede wszystkim kotły parowe oraz układy wspomagające, takie jak: podajniki węgla, młyny, wentylatory, instalacje oczyszczania spalin. Badania eksperymentalne przeprowadzono na obiektach Elektrociepłowni Kraków, natomiast obliczenia numeryczne zostały wykonane przez Politechnikę Wrocławska we współpracy z firmą R&D EDF. Sformułowano szereg konkretnych wytycznych do przeprowadzenia niezbędnych...

 • Analiza możliwości modernizacji układów istniejących elektrociepłowni przy wykorzystaniu bloku gazowo-parowego

  Publikacja

  - Rynek Energii - Rok 2006

  Przedstawiono analizę energetyczną czterech wariantów modernizacyjno-rozwojowych istniejącej dużej elektrociepłowni zawodowej, przewidujących wprowadzenie do układu tej elektrociepłowni bloku gazowo-parowego. Zwrócono uwagę na ograniczenia w realizacji przedsięwzięć modernizacyjnych w takich warunkach. Analiza ma stanowić podstawę do dokonania wyboru najkorzystniejszego wariantu rozwojowego z ekonomicznego punktu widzenia.

 • Struktura źródeł wytwórczych na miejskim rynku ciepła

  Publikacja

  - Rok 2007

  Omówiono strukturę i główne parametry miejskich systemów zaopatrzenia w ciepło w Polsce, kładąc nacisk na możliwe zmiany udziału różnych źródeł w pokrywaniu potrzeb cieplnych odbiorców. Zwrócono uwagę na wpływ przedsięwzięć modernizacyjnych, ograniczających emisje zanieczyszczeń oraz na wpływ procedury handlu emisjami na rozwój systemów zaopatrzenia w ciepło. Podkreślono istotną rolę systemów ciepłowniczych w pokrywaniu potrzeb...