Analiza możliwości modernizacji układów istniejących elektrociepłowni przy wykorzystaniu bloku gazowo-parowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza możliwości modernizacji układów istniejących elektrociepłowni przy wykorzystaniu bloku gazowo-parowego

Abstrakt

Przedstawiono analizę energetyczną czterech wariantów modernizacyjno-rozwojowych istniejącej dużej elektrociepłowni zawodowej, przewidujących wprowadzenie do układu tej elektrociepłowni bloku gazowo-parowego. Zwrócono uwagę na ograniczenia w realizacji przedsięwzięć modernizacyjnych w takich warunkach. Analiza ma stanowić podstawę do dokonania wyboru najkorzystniejszego wariantu rozwojowego z ekonomicznego punktu widzenia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Rynek Energii strony 16 - 23,
ISSN: 1425-5960
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Reński A.: Analiza możliwości modernizacji układów istniejących elektrociepłowni przy wykorzystaniu bloku gazowo-parowego// Rynek Energii. -., nr. nr 6 = 67 (2006), s.16-23
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi