Wyniki wyszukiwania dla: SIP-T - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: SIP-T

Wyniki wyszukiwania dla: SIP-T

 • Model ruchowy sygnalizacji w sieci pakietowej z protokołem SIP

  Publikacja

  W pracy przedstawiono koncepcję analizy ruchowej sygnalizacji protokołu SIP. Zwrócono uwagę na szczególne cechy protokołu SIP, które należy uwzględnić przy tworzeniu modelu ruchowego. Po przyjęciu pewnych założeń upraszczających zaproponowano model ruchowy składający się z szeregowo połączonych modeli M/G/1. Podano również wzory umożliwiające obliczenie jednego z ważniejszych parametrów QoS, którym jest średni czas przebywania...

 • Model ruchowy sygnalizacji w sieci pakietowej z protokołem SIP

  Publikacja

  W pracy przedstawiono koncepcję analizy ruchowej sygnalizacji protokołu SIP. Zwrócono uwagę na szczególne cechy protokołu SIP, które należy uwzględnić przy tworzeniu modelu ruchowego. Po przyjęciu pewnych założeń upraszczających zaproponowano model ruchowy składający się z szeregowo połączonych modeli M/G/1. Podano również wzory umożliwiające obliczenie jednego z ważniejszych parametrów QoS, którym jest średni czas przebywania...

 • Sieci z protokołem SIP a gwarancja poziomu oraz jakości usług

  Publikacja

  W pracy przedstawiono problem zapewnienia odpowiednio wysokich wartości parametrów GoS oraz QoS w sieciach z protokołem SIP, z uwzględnieniem szczególnych cech protokołu takich, jak np. mechanizm transakcji. Następnie zaprezentowano szereg różnorodnych prób rozwiązania tego problemu. W opisie zwrócono uwagę na takie aspekty jak: obsługa protokołu SIP w sieci DiffServ (SIP-Q), konwergencja sieci SIP i PSTN (SIP-T), wykorzystanie...

 • Realizacja usługi Fax w sieci z technologią IP

  Zastosowanie technologii IP jako platformy usług telekomunikacyjnych wymaga realizacji przez tą sieć usługi Fax. Niestety specyfika tej usługi oraz właściwości sieci z protokołem IP stwarzają szereg problemów przy praktycznej jej realizacji. W niniejszym artykule przedstawiono dwa sposoby realizacji usługi Fax w postaci aplikacji SIP-t31modem oraz Terminal-T.38. Oba rozwiązania poddano testom i omówiono uzyskane wyniki.

 • Rola protokołu MEGACO/H.248 w telefonii internetowej VoIP i sieciach następnej generacji

  Publikacja

  Wzrost znaczenia technologii telefonii internetowej VoIP oraz wzrost ilości danych multimedialnych przesyłanych przez sieci pakietowe IP powoduje, że dotychczasowe rozwiązania, takie jak H.323 czy SIP, przestają być wystarczające. Aby sprostać nowym wymaganiom potrzebny jest nowy sposób (protokół) zarządzania i sterowania ruchem danych, który jednocześnie zgodny będzie z wymaganiami stawianymi przez sieci następnej generacji -...