Wyniki wyszukiwania dla: STRATEGIA BRD - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: STRATEGIA BRD

Wyniki wyszukiwania dla: STRATEGIA BRD

 • Przygotowanie i wdrażanie Krajowego Programu BRD GAMBIT 2005

  Publikacja

  - Rok 2007

  Krajowy Program BRD GAMBIT 2005 jest spójny z najwazniejszymi dokumentami dotyczącymi rozwoju systemu transportu w Polsce (Polityka Transportowa, Strategia Rozwoju Transportu). Jest też spójny z III Planem BRD Unii Europejskiej. Program ten daje możliwość zintensyfikowania działań prewencyjnych, prowadzonych w celu ochrony zycia i zdrowia uczestników ruchu drogowego. Efektem tego programu będzie uratowanie życia kilkunastu tysiącom...

 • Preparation and implementation of the National Road Safety Programme GAMBIT 2005

  Publikacja

  - Rok 2007

  Krajowy Program BRD GAMBIT 2005 jest spójny z najwazniejszymi dokumentami dotyczącymi rozwoju systemu transportu w Polsce (Polityka Transportowa, Strategia Rozwoju Transportu). Jest też spójny z III Planem BRD Unii Europejskiej. Program ten daje możliwość zintensyfikowania działań prewencyjnych, prowadzonych w celu ochrony zycia i zdrowia uczestników ruchu drogowego. Efektem tego programu będzie uratowanie życia kilkunastu tysiącom...

 • Strategia bezpieczeństwa ruchu drogowego

  Publikacja

  Skuteczność działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd)w Polsce uwarunkowane jest podejmowaniem wszelkich środków zaradczych w sposób uporządkowany i powszechny, dostosowany do założonych celów i dostępczych środków finansowych. Takie podejście do problemu zakłada Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005, którego strategicznym celem jest zmniejszenie o 50% liczby ofiar śmertelnych wypadków drogowych...

 • Road safety strategy on national roads

  Mimo podejmowanych wielu działań w zakresie brd na sieci dróg krajowych w Polsce, rezultaty są dalekie od oczekiwań i zadań postawionych przez Krajowy Program BRD GAMBIT 2005. Można by to tłumaczyć dużym przyrostem liczby pojazdów i wzrostem pracy przewozowej szczególnie na drogach krajowych. Ale porównanie ryzyka występującego na sieci dróg krajowych w Polsce do ryzyka występującego na drogach krajowych najbliższych krajów europejskich...

 • UN DECADE OF ACTION FOR ROAD SAFETY IN THE NATIONAL ROAD SAFETY STRATEGY UNTIL 2020 – POLISH APPROACH

  Publikacja

  Poland continues to have the highest number of road deaths per one million population in the European Union, according to a 2012 European Commission report – in 2011 the rate in Poland was 109 fatalities compared to the EU average of 61 killed. Adopted by the government in 2005 Poland’s National Road Safety Programme GAMBIT 2005 was the response to the EU’s 3rd Road Safety Action Programme. Despite extensive road safety efforts,...