Wyniki wyszukiwania dla: SYLWETKA JUBILATA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: SYLWETKA JUBILATA

Wyniki wyszukiwania dla: SYLWETKA JUBILATA

 • Doktorat z innej epoki - ponowna obrona pracy doktorskiej prof. dr hab. inż. Kazimierza Wysiatyckiego.

  Publikacja

  27 lutego 2008 roku na Politechnice Gdańskiej odbyło się uroczyste seminarium poświęcone nestorowi polskiego mostownictwa, prof. dr hab. inż. Kazimierzowi Wysiatyckiemu. Głównym elementem obchodów była uroczysta Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, poświęcona odnowieniu doktoratu Profesora w 50 lat po obronie. W artykule przedstawiono relację z tego wydarzenia oraz sylwetkę Profesora. Profesor Kazimierz Wysiatycki to...

 • Spotkania na konferencjach i imprezach naukowych z Profesorem Bieniem

  Publikacja

  Profesor January Bień jest zasłużonym pracownikiem naukowym Politechniki Częstochowskiej, jej wieloletnim Rektorem, autorem licznych publkacji, monografii i ekspertyz naukowych. Był również senatorem RP. Z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin oraz 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej prof. dr hab. inż. Januarego Bienia przedstawiono rys biograficzny Jubilata.

 • Jerzy Ziólko 70 Jahre.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono życiorys oraz osiągnięcia zawodowe profesora, który poprzez swoje publikacje i projekty rozwija twórczo teorię i praktykę, a także - technologię i utrzymanie metalowych konstrukcji inżynierskich, w szczególności - na ciecze i gazy.

 • Jubileusz 70-lecia profesora Jerzego Ziółko

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono życiorys i osiągnięcia zawodowe Jubilata jako czołowego dziś specjalisty konstrukcji metalowych w Polsce.