Wyniki wyszukiwania dla: bioreaktory - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: bioreaktory

Wyniki wyszukiwania dla: bioreaktory

  • Paweł Filipkowski dr inż.

    mgr inż - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Mikrobiologii Technicznej i Żywnosci, Prof. Maria Wojtatowicz/ Prof. Waldemar Rymowicz, adiunkt - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Inzynieryjno-Ekonomiczny, Katedra Inżynierii Bioprocesowej, Prof. Tadeusz Miśkiewicz/ Prof. Edward Cybis, dr - Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Mikrobiologii, ś.p. Prof. Józef Kur, Staże w...

  • Doświadczenia z eksploatacji urządzeń do oczyszczania ścieków dla obszarów niezurbanizowanych

    Problem oczyszczania ścieków bytowych na obszarach niezurbanizowanych należy uznać za aktualny i wymagający rozwiązania w najbliższych latach. W pracy porównano wyniki uzyskane podczas eksploatacji urządzeń (złóż biologicznych z wypełnieniem Hufo) z pracą obiektów hydrofitowych. Podejmowane działania potwierdzają, że zarówno konstrukcje konwencjonalnych urządzeń mechanicznych oraz nowe konfiguracje systemów hydrofitowych stanowią...

  • Tribology of the cartilage cells in the intelligent bioreactor

    W badaniach analityczno-numerycznych wyznaczone zostały pola prędkości przepływu lepkosprężystej, odżywczej nienewtonowskiej cieczy biologicznej, a także powstające siły tarcia w trakcie hodowli w warstwie granicznej wokoło powierzchni hodowanych komórek w bioreaktorach, stawach człowieka oraz w szczelinach mikrołożysk. Dodatkowo rozpatrywane będą przepływy potencjalne płynu stawowego z jamy stawowej, które odżywiają chrząstkę...