Wyniki wyszukiwania dla: emergencja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: emergencja

Wyniki wyszukiwania dla: emergencja

 • Teoria systemów mechatronicznych_2021_2022

  Kursy Online
  • R. Hein

  Zapoznanie studentów z podstawami teorii systemów mechatronicznych i systemowej analizy układów. Wyjaśnienie podstawowych pojęć stosowanych w teorii systemów mechatronicznych, w tym m.in. synergia, emergencja, holizm. Przedstawienie, charakterystyka oraz porównanie paradygmatów redukcjonistycznego i holistycznego stosowanych w modelowaniu, projektowaniu, analizie i tworzeniu rzeczywistego systemu mechatronicznego.

 • Artificjal environment for simulation of emergent behaviour

  Publikacja

  Przedstawiono opracowane środowisko dla modelowania zjawisk, w których współdziałanie wielu prostych jednostek prowadzi do powstawania złozonych struktur. Sposób oddziaływania jednostki zawarty jest w jej strukturze, która interpretowana jest poprzez specjalnie zdefiniowany język podobny do Prologu.