Wyniki wyszukiwania dla: konkursy, olimpiady - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: konkursy, olimpiady

Wyniki wyszukiwania dla: konkursy, olimpiady

 • Zaznajamianie uczniów ze studiami na uczelni technicznej

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule zaprezentowano formy działalności dydaktycznej organizowane na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, skierowane do uczniów szkół średnich a mające na celu zapoznanie ich z głównymi nurtami działalności naukowej i dydaktycznej Wydziału ETI: wykłady otwarte, Konkurs Informatyczno-Techniczny InfoTech, Informatyczną Ligę Zadaniową. W podsumowaniu omówiono korzyści jakie uczelni przynoszą...

 • III Konkurs Informatyczno-Techniczny

  Publikacja

  W artykule przedstawiono cele oraz przebieg III Konkursu Informatyczno-Technicznego "InfoTech" dla młodzieży szkół średnich. Zaprezentowano przykładowe pytania i zadania ilustrujące tematykę, zakres wiedzy i poziom konkursu. Autorzy kończą artykuł uwagami i sugestiami skierowanymi do organizatorów następnej edycji konkursu.