Wyniki wyszukiwania dla: repozytoria - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: repozytoria

Wyniki wyszukiwania dla: repozytoria

 • Interaktywne wyszukiwanie informacji w repozytoriach danych tekstowych

  W artykule przedstawione zostały architektura oraz projekt systemu, którego celem jest umożliwienie zbudowania platformy pozwalającej na indeksowanie dużych kolekcji tekstowych oraz wyszukiwania w nich, za pomocą autorskich algorytmów, opartych o zysk informacjny oraz interaktywną komunikację z użytkownikiem. Przeprowadzono ocenę skuteczności zastosowanych algorytmów pod względem zarówno klasteryzacji jak i zbieżności algorytmu...

 • Wspomaganie procesu wyszukiwania nagrań w repozytoriach muzycznych

  Publikacja

  - Rok 2011

  Celem referatu jest przegląd kluczowych zagadnień związanych z automatycznym wyszukiwaniem informacji muzycznej MIR - Music Information Retrieval. W pierwszej kolejności przedstawiono aktualne kierunki badań i rozwiązań systemowych związane z wyszukiwaniem i rekomendacją muzyki. Następnie zaprezentowano eksperymenty przeprowadzone na skonstruowanej bazie muzycznej. Pokazano również propozycję wspomagania procesu wyszukiwania i...

 • Kamila Kokot-Kanikuła mgr

  Kamila Kokot-Kanikuła pracuje w Bibliotece Politechniki Gdańskiej w Sekcji Budowy Zbiorów Cyfrowych i Multimedialnych na stanowisku starszego bibliotekarza. Jest absolwentką Instytutu Historycznego oraz Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Główne kierunki zainteresowań to starodruki, biblioteki cyfrowe, repozytoria instytucjonalne, Otwarte Zasoby Edukacyjne, Open Access i Open Data. W bibliotece...

 • Charakterystyka algorytmów i usług systemu ochrony własności intelektualnej

  Opisano właściwości, architekturę i możliwości rozszerzenia systemu ochrony własności intelektualnej. Wyszczególniono i omówiono repozytoria dostępne w systemie oraz przedstawiono ich wpływ na wydajność procesu analizy dokumentu. Dokonano porównania jakości metod analizy treści dostępnych w systemie. Przedstawiono i scharakteryzowano usługi oraz scenariusze analiz, a także zaprezentowano wyniki badań ich wydajności. System ochrony...

 • Open Access w naukach biomedycznych

  Publikacja

  Open Access (OA) Movement to nazwa ruchu społecznego, którego celem jest zminimalizowanie przeszkód w upowszechnianiu wyników badań naukowych, a także bardziej efektywne wykorzystywanie nakładów na naukę. Jego historia sięga lat sześćdziesiątych XX wieku, kiedy pojawiły się pierwsze formy sieci rozległych, ale zasadniczy rozwój nastąpił w latach dziewięćdziesiątych wraz z nadejściem tzw. ery cyfrowej. Pojawiła się wówczas koncepcja...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Szkolenie w ramach POWER 3.4

  Wydarzenia

  10-10-2018 15:00 - 10-10-2018 18:00

  Wykorzystanie zasobów Open Access w pracy dydaktycznej (Cz.I)

 • Szkolenie w ramach POWER 3.4

  Wydarzenia

  22-10-2018 15:00 - 22-10-2018 18:00

  Wykorzystanie zasobów Open Access w pracy dydaktycznej (Cz.I)

 • Szkolenie w ramach POWER 3.4

  Wydarzenia

  19-10-2018 10:00 - 19-10-2018 13:00

  Wykorzystanie zasobów Open Access w pracy dydaktycznej (Cz. II)

 • Szkolenie w ramach POWER 3.4

  Wydarzenia

  09-10-2018 10:00 - 09-10-2018 13:00

  Wykorzystanie zasobów Open Access w pracy dydaktycznej (Cz.I)

 • IV Pomorska Konferencja Open Science - udostępnianie danych badawczych (sharing research data)

  Wydarzenia

  14-04-2021 10:00 - 16-04-2021 15:00

  Tematyka Otwartej Nauki jest coraz bardziej rozpowszechniona. Zarówno udostępnianie wyników badań w postaci publikacji jak i danych badawczych jest coraz częściej wymogiem instytucji i agencji finansujących badania naukowe. Tworzone są liczne rekomendacje, dobre praktyki i polityki w zakresie wprowadzania otwartego dostępu. Celem konferencji jest zebranie...

 • Anna Wałek dr

  Dr Anna Wałek, dyrektor Biblioteki Politechniki Gdańskiej, ekspert w zakresie otwartego dostępu do zasobów naukowych (Open Access), bibliotek cyfrowych oraz organizacji i zarządzania biblioteką naukową. Bibliotekarz dyplomowany. Doktor nauk humanistycznych w zakresie bibliologii i informatologii. Absolwentka Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie w roku 2013 obroniła...

 • Wykorzystanie zasobów Open Access w pracy dydaktycznej

  Kursy Online
  • M. Szuflita-Żurawska

  CELCelem szkolenia jest zapoznanie kadry naukowo-dydaktycznej i młodych naukowców z zasobami Open Access (OA), które są powszechnie dostępne i mogą stanowić alternatywę dla zbiorów subskrypcyjnych.Szkolenie pokaże praktyczne zastosowanie publikacji OA w pracy dydaktycznej i przybliży proces udostępniania własnych materiałów w wybranym modelu Otwartego Dostępu, z uwzględnieniem praw autorskich. Zapewni również rozwijanie kompetencji...