Wyniki wyszukiwania dla: scenariusze negocjacji - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: scenariusze negocjacji

Wyniki wyszukiwania dla: scenariusze negocjacji

 • Using UML/WS-CDL for modelling negotiation scenarios

  Publikacja

  W celu usprawnienia realizacji przedsięwzięć ludzkich w Internecie potrzebne jest zdefiniowanie reguł i procedur komunikacji pomiędzy uczestnikami. Scenariusze przedsięwzięć mogą być wyrażane w językach opisu choreografii. Artykuł prezentuje metodologię tworzenia scenariuszy w języku WS-CDL oraz wyniki eksperymentów polegających na przeprowadzeniu negocjacji w Internecie z wykorzystaniem różnych scenariuszy negocjacyjnych.

 • Modelowanie scenariuszy negocjacyjnych w celu zwiększenia skuteczności realizacji przedsięwzięć zespołowych

  Publikacja

  - Rok 2009

  Negocjacje są istotną częścią wielu przedsięwzięć ludzkich, również tych, które odbywają się w Internecie. Sposób ich przeprowadzania, czyli scenariusz negocjacji, wpływa bezpośrednio na ich wyniki. Możliwe jest zatem zaproponowanie takich środowisk pośredniczących i scenariuszy negocjacyjnych, które pozytywnie wpłyną na wynik negocjacji.W pracy zaproponowano miary jakościowe pozwalające ocenić negocjacje. Przedstawiono rozproszone...