Wyniki wyszukiwania dla: uszczelnianie gruntu - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: uszczelnianie gruntu

Wyniki wyszukiwania dla: uszczelnianie gruntu

 • Wzmacnianie i uszczelnianie gruntu metodą mieszania in situ (Soil Mixing).

  Aktualny stan rozwoju różnych metod mieszania gruntu, łącznie z charakterystyką używanych maszyn i stosowanego wykonawstwa oraz podsumowaniem doświadczeń. Główne obszary zastosowania oraz podejście projektowe. Aplikacje związane z posadowieniem obiektów drogowych i budowlanych oraz uszczelnianiem gruntu Wybrane przykłady realizacji.

 • Metody wzmacniania podłoża gruntowego dla potrzeb budowy dróg i mostów.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Definicje metod uzdatniania podłoża gruntowego: ulepszanie gruntu i wzmocnienie gruntu. Zagęszczanie gruntów ziarnistych: mechanizmy zagęszczania, metody zagęszczania: zagęszczanie metodą mikrowybuchów, zagęszczanie dynamiczne, wibroflotacja. Iniekcje: rodzaje i mechanizmy iniekcji, iniektowanie za pomocą nasycania, iniekcja strumieniowa. Metody uzdatniania gruntów spoistych: wstępne obciążenie, wzmocnienie kolumnami balastowymi,...

 • Projektowanie i wykonawstwo pionowych przegród przeciwfiltracyjnych z zawiesin twardniejących w korpusach i podłożu wałów przeciwpowodziowych

  Publikacja

  - Rok 2006

  Monografia poświecona jest projektowaniu i wykonastwie pionowych przegród przeciwfiltracyjnych. Zamieszczono w nim podstawowe inforamcje o współczesnych możliwościach wykonywania zaawansowanych analiz filtracji i oceny stateczności budowli zmienych za pomoca metod numerycznych.Scharakteryzowano metody wykonywania przegród i właściwości zawiesin twardniejących. Opisano przyczyny uszkodzeń oraz kontrolę wykonawstwa przegród.

 • Herstellung von Dichtwaenden in alten Deichen mittels der Deep Mixing Method

  Publikacja

  - Rok 2003

  Opisano zastosowanie metody wgłębnego mieszania gruntu na mokro do wykonania przesłon przeciw filtracyjnych w wałach przeciwpowodziowych Wisły i Rudawy. Przytoczono pierwsze przykłady zastosowania w Polsce, obejmujące budowy w Krakowie (3) oraz w Tarnobrzegu (1). W Krakowie wykonano przesłonę zbrojoną dwuteownikami w celu posadowienia murków oporowych umieszczonych na koronie wału. W okolicach Wawelu przesłona umożliwia ustawienie...

 • In situ soil mixing.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Opracowanie stanowi 9-ty rozdział w książce ''Ground Improvement'' (Wzmacnianie gruntu).W podrozdziałach 9.1 i 9.2 przedstawiono rys historyczny oraz aktualny stan zaawansowania technologii mieszania gruntu na sucho i na mokro. Wprowadzono także klasyfikację metod wdrożonych na świecie przez firmy specjalistyczne. W podrozdziale 9.3 opisano sprzęt i technologię i przebieg mieszania, z podziałem na urządzenia do mieszania głębokiego...