Katedra Chemii Nieorganicznej - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Chemii Nieorganicznej

Zespoły Badawcze

  • Katedra Chemii Nieorganicznej

    * Opracowanie nowych metod syntezy nieorganicznej, odkrycie nowych typów reaktywności oraz katalizatorów użytecznych w ważnych procesach chemicznych. Badania koncentrują się wokół chemii kompleksów metali przejściowych z ligandami P-donorowymi oraz chemii pierwiastków grup głównych ze szczególnym uwzględnieniem fosforu i boru – aktualne kierunki badań: -reaktywne związki niskowalencyjnego fosforu – podobnie jak kompleksy karbenowe...