Katedra Inżynierii Sanitarnej - Jednostki Administracyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katedra Inżynierii Sanitarnej

Zespoły Badawcze

  • Katedra Inżynierii Sanitarnej

    Katedra realizuje swoje zadania badawcze w takim zakresie jak opracowywanie metody podczyszczania lub oczyszczania ścieków przemysłowych oraz ich pomiary. Drugą gałęzią zainteresowań są modele matematyczne i symulacje procesów oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów, opracowywanie symulacji strategii eksploatacyjnych i działań modernizacyjnych.

Aparatura Badawcza

brak danych