Katarzyna Rembarz - Publications - Bridge of Knowledge

Search

Filters

total: 7

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Publications

Year 2020
 • Port jachtowy jako element przestrzeni publicznej miasta nadmorskiego
  Publication

  - Year 2020

  Rozprawa dotyczy zbadania i przedstawienia możliwości włączenia obiektów morskiego portu jachtowego w przestrzeń publiczną miasta, wykorzystania jego potencjału do jej kształtowania i rozwoju oraz sposobów wielofunkcyjnego zagospodarowania towarzyszącej mu infrastruktury. W celu opisania relacji między przestrzenią publiczną, a portem jachtowym przeanalizowano przekształcenia terenów nadwodnych w miastach portowych, zidentyfikowano...

  Full text available to download

Year 2019
Year 2016
 • Baltic Sea climate fever. Creative solutions for waterfront cities in the context of climate change
  Publication

  - Year 2016

  The goal of the research is to recognize climate change impact on Baltic Sea cities and description of strengths and weaknesses of cities strategies and activities. The range of research has been limited to 3 cities in the Baltic Sea (Copenhagen, Gothenburg, Tallinn) and Tricity as an area for which recommendations will be proposed actions in the field of adaptation to climate change. Recommendations for Tricity as a unique group...

  Full text to download in external service

 • From grey to green
  Publication
  • K. Rembarz
  • H. Shin
  • M. Koshy
  • E. Knyzelite
  • O. O’connor

  - Year 2016

  The article presents conceptual project made by students during Urban European Summer School “City on water” in Bremen 2015. The area of study was Hemelingen, Aller-Harbour, Bremen, Germany. The aim was to make a design of regeneration of the area. Students were free in choosing methods and ideas for their project.

 • Gdańskie porty jachtowe - próba diagnozy problemów i przedstawienia perspektyw rozwoju
  Publication

  - Year 2016

  Pory jachtowe w Gdańsku są ważnym elementem infrastruktury terenów nadwodnych i miejscem rekreacji mieszkańców. Artykuł omawia działania władz miasta w zakresie planowania i realizacji nowych obiektów, analizuje gdańskie akweny wodne i aktualny stan zainwestowania oraz realne potrzeby gdańskiego środowiska żeglarskiego. Na koniec konfrontuje je, wskazując niewykorzystane potencjały i pożądane kierunki rozwoju.

 • Yacht harbour as a part of city public space
  Publication

  - Year 2016

  Transformation of harbors opens opportunities to introduce new functions into city centers. Very often abandoned ports’ infrastructure is adopted into a yacht harbor. The article elaborates typology of yacht harbors and theirs’ potential which can be used in creation of city center. Thesis are illustrated by examples of Port Vell, Barcelona, Spain and Sundby Harbour, Copenhagen, Denmark.

Year 2014

seen 395 times