Krzysztof Jan Kaliński - Organizations - MOST Wiedzy

Search

Research Teams (Leader)

 • Zespół Mechatroniki

  Nadzorowanie systemów i procesów dynamicznych, ze szczególnym uwzględnieniem: 1) procesów obróbki mechanicznej, 2) dynamiki i sterowania maszyn (w tym, robotów stacjonarnych i mobilnych), 3) przemysłowych instalacji paliwowych, 4) niezawodności środków transportu, 5) rozwiązań innowacyjnych w gospodarce, 6) biomechaniki szczęki

Membership in scientific or artistic societies/organisations/institutions

 • Polski Komitet Teorii Maszyn i Mechanizmów Komitetu Budowy Maszyn PAN

  Conducted 2006-01-01 - 2006-12-31 at position: członek-obserwator

 • Polski Komitet Teorii Maszyn i Mechanizmów Komitetu Budowy Maszyn PAN

  Conducted 2007-01-01 - 2010-12-31 at position: członek

 • Polski Komitet Teorii Maszyn i Mechanizmów Komitetu Budowy Maszyn PAN

  Conducted 2011-01-01 at position: członek-ekspert

 • Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Oddział Gdański

  Conducted 2013-01-01 - 2013-12-31 at position: zastępca Członka Zarządu Oddziału Gdańskiego

 • Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Oddział Gdański

  Conducted 2010-01-01 at position: członek

 • Sekcja Dynamiki Układów Komitetu Mechaniki PAN

  Conducted 2011-01-01 at position: członek stowarzyszony

 • Sekcja Dynamiki Układów Komitetu Mechaniki PAN

  Conducted 2004-01-01 - 2010-12-31 at position: członek

 • Sekcja Mechatroniki Komitetu Budowy Maszyn PAN

  Conducted 2011-01-01 at position: Ekspert

Positions in journals editorial offices

Membership in expert teams

 • Ekspert Programu Badań Stosowanych, 2013-2014

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska

  Ocena wniosków o finansowanie projektów

 • Ekspert Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2012-2013

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska

  Ocena wniosków o finansowanie projektów

 • Ekspert Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2012-2015

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska

  Ocena wniosków o finansowanie projektów, ocena końcowa projektów

 • Ekspert Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2015-2016

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska

  Ocena wniosków o finansowanie projektów

 • Ekspert programów LIDER, INNOTECH, GO_GLOBAL.PL, 2013-2015

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska

  Ocena wniosków o finansowanie projektów, ocena końcowa projektów

 • Ekspert projektów badawczo-rozwojowych, 2011-2012

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska

  Ocena wniosków o finansowanie projektów, kontrola projektów w miejscu wykonania

 • Ekspert w konkursie "Team Programme", 2011

  Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

  Ocena wniosku o finansowanie projektów

 • Ekspert, 2003-2010

  Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  Ocena wniosków o finansowanie grantów celowych, projektów własnych, grantów promotorskich i projektów badawczo-rozwojowych

 • Ekspert, 2011

  Research Promotion Foundation of Cyprus

  Ocena wniosku o finansowanie projektów badawczo-rozwojowych

 • Korpus Ekspertów, od 2012

  Narodowe Centrum Nauki, Polska

  Recenzje wniosków, ocena raportów końcowych projektów badawczych

 • Panel konkursu projektów zintegrowanych (FP6-2002-NMP-1) w 6 Programie Ramowym Unii Europejskiej, 2003

  Komisja Europejska, Belgia

  Ocena indywidualna wniosków, opracowanie raportów oceny

 • Panel konkursu projektów Co-operative Research (FP6-2003-SME-1) w 6 Programie Ramowym Unii Europejskiej, 2004

  Komisja Europejska, Belgia

  Ocena indywidualna wniosków, opracowanie raportów oceny

 • Panel konkursu projektów Co-operative Research (FP6-2004-SME-COOP) w 6 Programie Ramowym Unii Europejskiej, 2005

  Komisja Europejska, Belgia

  Ocena indywidualna wniosków, opracowanie raportów oceny

 • Panel oceny projektów Collective Research (SME-2001) w 5 Programie Ramowym Unii Europejskiej, 2004

  Komisja Europejska, Belgia

  Ocena sprawozdań okresowych projektów

 • Panel projektów badawczo-rozwojowych, 2010

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska

  Opracowanie raportów oceny projektów

seen 716 times