Paweł Sachadyn - Teaching - MOST Wiedzy

Search

Profile photo: prof. dr hab. inż. Paweł Sachadyn

prof. dr hab. inż. Paweł Sachadyn

Employment

e-Learning courses

Conducted classes

Performing promoter function in doctoral dissertations

 • Piotr Sass

  Chemical sciences (Natural sciences)

  dr inż. title conferred on 2021-06-14 by Faculty of Chemistry

 • Paweł Sosnowski

  Chemical sciences (Natural sciences)

  dr inż. title conferred on 2021-06-08 by Faculty of Chemistry

 • Michał Banasik

  Biotechology (Chemical sciences)

  dr inż. title conferred on 2017-07-10 by Faculty of Chemistry

 • Bartosz Górnikiewicz

  Biotechology (Chemical sciences)

  dr inż. title conferred on 2016-02-19 by Faculty of Chemistry

 • Justyna Podolak-Popinigis

  Biotechology (Chemical sciences)

  dr inż. title conferred on 2015-12-16 by Faculty of Chemistry

Reviewed papers list

 • Nowe markery prognostyczne oraz nowe cele terapii spersonalizowanej w glejakach złośliwych u ludzi

  Dissertation

  dr n. med. inż. Bartosz Wojtaś - Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa - 2021

 • Rola wybranych inhibitorów enkefalinaz w biologii nowotworu jelita grubego. Projektowanie i synteza związków o charakterze przeciwnowotworowym w oparciu o strukturę sialorfiny

  PhD thesis

  Joanna Kreczko-Kurzawa - Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii - 2020

 • Wpływ czynników epigenetycznych na regulację ekspresji genów skupiska EDC w różnicowaniu naskórka

  PhD thesis

  Barbara Sobiak - Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, Warszawa - 2019

 • Bifunkcyjna endonukleaza restrykcyjna TthHB27I: analiza właściwości oraz zwielokrotnienie biosyntezy enzymu poddanego inżynierii chemicznej kodującego genu

  PhD thesis

  Daria Krefft - Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii - 2018

 • Chemiczna synteza zoptymalizowanego genu taqIIRM: otrzymywanie aktywnego biologicznie bifunkcyjnego białka oraz kontrolowana zmiana specyficzności enzymatycznej, sterowana analogami kofaktora

  PhD thesis

  Olga Żołnierkiewicz - Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii - 2017

 • Synteza enzymatyczna znakowanego punktowo DNA jako metoda badania fotochemicznych uszkodzeń biopolimeru

  PhD thesis

  Ireneusz Sobolewski - Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii - 2015

 • Nowe metody wykrywania wirusa grypy i rzekomego pomoru drobiu

  PhD thesis

  Dawid Nidzworski - Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - 2014

 • Charakterystyka i właściwości fizyko-chemiczne nietypowych endonukleaz restrykcyjnych klasy IIS

  PhD thesis

  Robert Michał Boratyński - Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii - 2014

 • Regulator transkrypcji GCN4 - izolowanie fuzyjnego białka i zastosowanie w nowych technologiach makromolekularnych.

  PhD thesis

  Joanna Jeżewska-Frąckowiak - Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii - 2012

seen 1686 times