Investigation of high temperature properties of ceramic materials by thermal analysis - Project - MOST Wiedzy

Search

Investigation of high temperature properties of ceramic materials by thermal analysis

Projekt "Badanie właściwości wysokotemperaturowych materiałów ceramicznych za pomocą analizy termicznej" ma na celu zbadanie związku mikrostruktury oraz domieszkowania w ceramikach przewodzących jonowo z ich właściwościami termicznymi i elektrycznymi. Wymiernym efektem projektu będzie wyznaczenie stałych reakcji formacji defektów protonowych dla szeregu materiałów z grupy niobianów lantanu, oraz powiązanie tych stałych eksperymentalnych z wynikami badań przewodności elektrycznej. Wnioski wyciągnięte z wyników badań przeprowadzonych w projekcie będą wykorzystane w późniejszych pracach mających na celu syntezę materiałów odpowiednich dla konkretnych zastosowań technicznych. Dzięki rezultatom projektu będzie możliwe rozwinięcie technologii ogniw paliwowych opartych na przewodnikach protonowych. Ponadto analiza wyników prac zostanie zaprezentowana na konferencjach naukowych oraz opisana w artykułach w czasopismach o zasięgu międzynarodowym ze szczególnym uwzględnieniem czasopism z listy JCR. Publikacje te będą stanowiły część dorobku dr Mielewczyk-Gryń złożonego w ramach procesu habilitacyjnego.

Details

Project's acronym:
LNO
Project's funding:
IUVENTUS PLUS
Agreement:
0513/IP2/2016/74 z dnia 2016-10-19
Realisation period:
2016-10-19 - 2020-04-18
Project manager:
dr inż. Aleksandra Dorota Mielewczyk-Gryń
Realised in:
Department of Solid State Physics
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

Filters

total: 3

  • Category

  • Year

  • Options

Catalog Projects

2019

seen 79 times