Badanie wysokotemperaturowych właściwości materiałów ceramicznych za pomocą analizy termicznej - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie wysokotemperaturowych właściwości materiałów ceramicznych za pomocą analizy termicznej

Projekt "Badanie właściwości wysokotemperaturowych materiałów ceramicznych za pomocą analizy termicznej" ma na celu zbadanie związku mikrostruktury oraz domieszkowania w ceramikach przewodzących jonowo z ich właściwościami termicznymi i elektrycznymi. Wymiernym efektem projektu będzie wyznaczenie stałych reakcji formacji defektów protonowych dla szeregu materiałów z grupy niobianów lantanu, oraz powiązanie tych stałych eksperymentalnych z wynikami badań przewodności elektrycznej. Wnioski wyciągnięte z wyników badań przeprowadzonych w projekcie będą wykorzystane w późniejszych pracach mających na celu syntezę materiałów odpowiednich dla konkretnych zastosowań technicznych. Dzięki rezultatom projektu będzie możliwe rozwinięcie technologii ogniw paliwowych opartych na przewodnikach protonowych. Ponadto analiza wyników prac zostanie zaprezentowana na konferencjach naukowych oraz opisana w artykułach w czasopismach o zasięgu międzynarodowym ze szczególnym uwzględnieniem czasopism z listy JCR. Publikacje te będą stanowiły część dorobku dr Mielewczyk-Gryń złożonego w ramach procesu habilitacyjnego.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
LNO
Program finansujący:
IUVENTUS PLUS
Instytucja:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Porozumienie:
0513/IP2/2016/74 z dnia 2016-10-19
Okres realizacji:
2016-10-19 - 2020-04-18
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Aleksandra Dorota Mielewczyk-Gryń
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Fizyki Ciała Stałego
Wartość projektu:
281 998.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 4

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2023

Rok 2019

wyświetlono 362 razy