Electrochemical modification of boron doped diamond (BDD) thin films - Project - MOST Wiedzy

Search

Electrochemical modification of boron doped diamond (BDD) thin films

Głównym problemem badawczym jest rozstrzygnięcie mechanizmów anodowego utleniania się grup terminujących powierzchni diamentu domieszkowanego borem (BDD) oraz wpływu wprowadzanych modyfikacji na aktywność elektrochemiczną tego materiału. Forma zakończeń powierzchniowych elektrody BDD ma krytyczny wpływ na jej parametry. Mechanizm utleniania BDD najprawdopodobnej zachodzi wieloetapowo, a warunki prowadzenia polaryzacji oraz struktura krystaliczna znacząco wpływają na parametry elektrochemiczne elektrod. W ramach realizacji Projektu autorzy podejmą się oznaczenia wpływu warunków prowadzenia modyfikacji oraz stopnia domieszkowania borem, podejmą się również określenia wpływu lokalnych niehomogeniczności rozkładu boru w krystalitach diamentu na własności finalne elektrody. Ponadto, autorzy pragną wdrożyć i zoptymalizować do pomiarów w układach wysokoimpedancyjnych nowatorskie impedancyjne techniki pomiarowe, Mikroskopię Nanoimpedancyjną (NIM) oraz Dynamiczną Elektrochemiczną Spektroskopię Impedancyjną (DEIS). Rozwój tych technik stanowi cel dodatkowy autorów Projektu.

Details

Project's acronym:
BDD
Project's funding:
SONATA
Agreement:
UMO-2015/17/D/ST5/02571 UMO-2015/17/D/ST5/02571 z dnia 2016-02-02
Realisation period:
2016-02-02 - 2019-06-01
Project manager:
dr hab. inż. Jacek Ryl
Realised in:
Department of Electrochemistry, Corrosion and Materials Engineering
Project's value:
799 000.00 PLN
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

Filters

total: 4

  • Category

  • Year

Catalog Projects

2019

2018

seen 83 times