Elektrochemiczna modyfikacja elektrod z cienkowarstwowego diamentu domieszkowanego borem (BDD) - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Elektrochemiczna modyfikacja elektrod z cienkowarstwowego diamentu domieszkowanego borem (BDD)

Głównym problemem badawczym jest rozstrzygnięcie mechanizmów anodowego utleniania się grup terminujących powierzchni diamentu domieszkowanego borem (BDD) oraz wpływu wprowadzanych modyfikacji na aktywność elektrochemiczną tego materiału. Forma zakończeń powierzchniowych elektrody BDD ma krytyczny wpływ na jej parametry. Mechanizm utleniania BDD najprawdopodobnej zachodzi wieloetapowo, a warunki prowadzenia polaryzacji oraz struktura krystaliczna znacząco wpływają na parametry elektrochemiczne elektrod. W ramach realizacji Projektu autorzy podejmą się oznaczenia wpływu warunków prowadzenia modyfikacji oraz stopnia domieszkowania borem, podejmą się również określenia wpływu lokalnych niehomogeniczności rozkładu boru w krystalitach diamentu na własności finalne elektrody. Ponadto, autorzy pragną wdrożyć i zoptymalizować do pomiarów w układach wysokoimpedancyjnych nowatorskie impedancyjne techniki pomiarowe, Mikroskopię Nanoimpedancyjną (NIM) oraz Dynamiczną Elektrochemiczną Spektroskopię Impedancyjną (DEIS). Rozwój tych technik stanowi cel dodatkowy autorów Projektu.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
BDD
Program finansujący:
SONATA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2015/17/D/ST5/02571 z dnia 2016-02-02
Okres realizacji:
2016-02-02 - 2019-06-01
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Jacek Ryl
Realizowany w:
Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej
Wartość projektu:
799 000.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 6

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

  • Local electrochemical impedance spectroscopy in dynamic mode of galvanic coupling
    Publikacja

    A novel method that combines local electrochemical impedance spectroscopy and mapping in dynamicmode is proposed. Method was validated over two galvanic couplings, namely zinc/copper and cad-mium/copper. Impedance spectrum response for all measuring points was obtained by means ofsimultaneous implementation of selected range of frequencies. Proposed method allows the measure-ment in a more time-efficient manner, at the same time...

    Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

wyświetlono 554 razy