Design, synthesis, and physicochemical characterization of 2D nanosheet-based hybrid photocatalysts for degradation of pharmaceuticals - Project - MOST Wiedzy

Search

Design, synthesis, and physicochemical characterization of 2D nanosheet-based hybrid photocatalysts for degradation of pharmaceuticals

Otrzymywanie fotokatalizatorów o strukturze 2D pozwoli na rozwinięcie powierzchni właściwej, lepszy kontakt fotokatalizatora z zanieczyszczeniem oraz pozwoli na zmniejszenie rekombinacji nośników ładunku. Dodatkowo modyfikacja powierzchni za pomocą struktur 0D i 2D polimeru przewodzącego pozwoli na zwiększenie wydajności fotokatalitycznej w zakresie światła UV-Vis, a osadzenie cząstek metali Co, Zn, Fe i Ni pozwoli na uzyskanie wyższej aktywności fotokatalitycznej i jednocześnie wpłynie na separację fotokatalizatora w polu magnetycznym po procesie oczyszczania.. Otrzymane wyniki będą opublikowane w czasopismach z listy JCR oraz prezentowane na międzynarodowych konferencjach.

Details

Project's funding:
SONATA_BIS
Agreement:
UMO-2018/30/E/ST5/00845 z dnia 2019-04-04
Realisation period:
2019-04-04 - 2022-04-03
Project manager:
dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek
Realised in:
Faculty of Chemistry
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

Filters

total: 2

  • Category

  • Year

  • Options

Catalog Projects

2020

2019

seen 157 times