Projektowanie, synteza oraz badanie struktur 2D fotokatalizatorów hybrydowych do degradacji farmaceutyków w fazie wodnej - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Projektowanie, synteza oraz badanie struktur 2D fotokatalizatorów hybrydowych do degradacji farmaceutyków w fazie wodnej

Otrzymywanie fotokatalizatorów o strukturze 2D pozwoli na rozwinięcie powierzchni właściwej, lepszy kontakt fotokatalizatora z zanieczyszczeniem oraz pozwoli na zmniejszenie rekombinacji nośników ładunku. Dodatkowo modyfikacja powierzchni za pomocą struktur 0D i 2D polimeru przewodzącego pozwoli na zwiększenie wydajności fotokatalitycznej w zakresie światła UV-Vis, a osadzenie cząstek metali Co, Zn, Fe i Ni pozwoli na uzyskanie wyższej aktywności fotokatalitycznej i jednocześnie wpłynie na separację fotokatalizatora w polu magnetycznym po procesie oczyszczania.. Otrzymane wyniki będą opublikowane w czasopismach z listy JCR oraz prezentowane na międzynarodowych konferencjach.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
SONATA_BIS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2018/30/E/ST5/00845 z dnia 2019-04-04
Okres realizacji:
2019-04-04 - 2022-12-31
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Wydział Chemiczny
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 13

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

wyświetlono 16088 razy