Analiza pojedynczych nierówności toru - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Analiza pojedynczych nierówności toru

Abstract

Ocena stanu geometrii toru kolejowego ma istotne znaczenie w procesie jego prawidłowego utrzymania, spokojność jazdy i w dużym stopniu wpływa na koszty cyklu życia. Jakość geometryczna toru może być analizowana w różnych celach, a pomierzone parametry mogą podlegać różnemu stopniowi agregacji. Pojedyncze nierówności toru analizowane są zazwyczaj z uwagi na bezpieczeństwo i służą do planowania napraw w krótkich terminach. Natomiast agregacja pomierzonych parametrów (zazwyczaj odchylenie standardowe) pozwala na planowanie robót w terminach średniookresowych (w rozkładzie jazdy) i budowę modeli predykcji. W artykule przedstawiono metodę identyfikacji pojedynczych wad na podstawie pomierzonych parametrów opisujących stan geometrii toru kolejowego. Na wybranych przykładach zilustrowano proces wykrywania, interpretacji i prognozy narastania pojedynczych nierówności toru.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym strony 114 - 125
Language:
Polish
Publication year:
2015
Bibliographic description:
Kędra Z.: Analiza pojedynczych nierówności toru// Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym/ Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB w Radomiu, 2015, s.114-125
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 110 times

Recommended for you

Meta Tags