Approximation of Covariance Function with Application to Stochastic Mechanics. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Approximation of Covariance Function with Application to Stochastic Mechanics.

Abstract

W pracy przedstawiono koncepcję rozwinięć kanonicznych dla funkcji losowych oraz możliwość ich zastosowania w stochastycznej mechanice gruntów. Rozpatrzono rozkład widmowy, rozwinięcia Karhunena-Loevego oraz rozwinięcia ortogonalne zmodyfikowanymi wielomianami Hermite'a. Przeprowadzono analizę błędów dla zagadnienia warstwy gruntu o losowych parametrach sprężystych, uzyskano analityczne rozwiązanie systemu stochastycznego.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Archives of Civil Engineering no. 47, pages 501 - 519,
ISSN: 1230-2945
Language:
English
Publication year:
2002
Bibliographic description:
Przewłócki J.: Approximation of Covariance Function with Application to Stochastic Mechanics. // Archives of Civil Engineering. -Vol. 47., nr. 4 (2002), s.501-519
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 10 times

Recommended for you

Meta Tags