Approximation of Covariance Function with Application to Stochastic Mechanics. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Approximation of Covariance Function with Application to Stochastic Mechanics.

Abstrakt

W pracy przedstawiono koncepcję rozwinięć kanonicznych dla funkcji losowych oraz możliwość ich zastosowania w stochastycznej mechanice gruntów. Rozpatrzono rozkład widmowy, rozwinięcia Karhunena-Loevego oraz rozwinięcia ortogonalne zmodyfikowanymi wielomianami Hermite'a. Przeprowadzono analizę błędów dla zagadnienia warstwy gruntu o losowych parametrach sprężystych, uzyskano analityczne rozwiązanie systemu stochastycznego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Archives of Civil Engineering nr 47, strony 501 - 519,
ISSN: 1230-2945
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Przewłócki J.: Approximation of Covariance Function with Application to Stochastic Mechanics. // Archives of Civil Engineering. -Vol. 47., nr. 4 (2002), s.501-519
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi