Mateusz Dziecielski - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie profilowe:  Mateusz Dziecielski

Mateusz Dziecielski

Kontakt

Wybrane publikacje

  • Projekt wąskopasmowego, radiowego systemu alarmowego

    W niniejszym artykule przedstawiono realizację prototypu wąskopasmowego systemu alarmowego przeznaczonego do montażu wewnątrz budynków. Opis realizacji projektu poprzedzono wstępem teoretycznym do bezprzewodowych sieci sensorowych. Następnie opisano kolejne etapy realizacji projektu, zakończone przeprowadzeniem pomiarów w środowisku wewnątrzbudynkowym dla różnych warunków propagacyjnych, tj. LOS oraz NLOS. Dokonano analizy uzyskanych...

wyświetlono 154 razy