Archiwizacja i replikacja a bezpieczeństwo dokumentów w systemie ERS. - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Archiwizacja i replikacja a bezpieczeństwo dokumentów w systemie ERS.

Abstract

Praca prezentuje system ERS przeznaczony do archiwizowania i analizy badań endoskopowych oraz problemy związane z zapewnieniem wymaganego poziomu bezpieczeństwa aplikacji medycznych. Proponowane są trzy rozwiązania: archiwizacja na płytach CD-ROM, wykonanie zdalnej kopii zapasowej oraz sieciowa replikacja bazy danych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Studia Informatica Pomerania no. 24, pages 183 - 192,
ISSN: 2451-0424
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Zieliński J., Krawczyk H.: Archiwizacja i replikacja a bezpieczeństwo dokumentów w systemie ERS. // Studia Informatica. -Vol. 24., nr. 2B(54) (2003), s.183-192
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 84 times

Recommended for you

Meta Tags