Determinanty strategii dystrybucji na rynkach zagranicznych - Publication - MOST Wiedzy

Search

Determinanty strategii dystrybucji na rynkach zagranicznych

Abstract

W artykule zostały zaprezentowane uwarunkowania determinujące tworzenie strategii dystrybucji na rynkach zagranicznych. Przedstawiono w nim również najważniejsze tendencje tworzące sie na rynku w zakresie dystrybucji na rynku międzynarodowym.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Instrumenty i informacje marketingowe strony 0 - 0
Language:
Polish
Publication year:
2006
Bibliographic description:
Kapsa E.: Determinanty strategii dystrybucji na rynkach zagranicznych// Instrumenty i informacje marketingowe/ ed. pod redakcją naukową Dariusza Dąbrowskiego ; Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Katedra Marketingu. Gdańsk: Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Politechnika Gdańska, 2006, s.0-0
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 8 times

Recommended for you

Meta Tags