Dobre praktyki i narzędzia open source w zwinnym wytwarzaniu oprogramowania - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Dobre praktyki i narzędzia open source w zwinnym wytwarzaniu oprogramowania

Abstract

Zwinne wytwarzanie oprogramowania stało się bardzo popularne. Na podstawie projektu MOST Wiedzy przedstawiono procesy i narzędzia wspierające wytwarzanie oprogramowania na Politechnice Gdańskiej. Metodologia DDD (domain-driven design) wspierana przez repozytorium GIT oraz tzw. proces “cherry picking” powoduje, że proces wytwarzania oprogramowania jest elastyczny i efektywny. Dodatkowo wprowadzenie elementów CI (continuous integration), narzędzi do inspekcji kodu oraz procedur przeglądu samego kodu przez innych deweloperów podniosło jakość wytwarzanego oprogramowania. Przedstawiono również wykorzystanie wzorca „database migration” i testów automatycznych, które pozwoliły na zapewnienie łatwiejszego utrzymania oprogramowania oraz kontroli spójności konfiguracji różnych środowisk uruchomieniowych. Dzięki zastosowaniu wszystkich omówionych rozwiązań możliwe jest łatwe reagowanie na zmieniające się wymagania użytkowników, ich priorytetyzację oraz fluktuację zatrudnienia w zespole deweloperskim.

Cite as

Full text

download paper
downloaded 265 times
Publication version
Accepted or Published Version
License
Creative Commons: CC-BY-NC-SA open in new tab

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
INFOBAZY 2017 – Bazy Danych dla Nauki – dane, wiedza, e-usługi strony 1 - 6
Language:
Polish
Publication year:
2017
Bibliographic description:
Lubomski P., Pszczoliński P., Nowacki M.: Dobre praktyki i narzędzia open source w zwinnym wytwarzaniu oprogramowania// INFOBAZY 2017 – Bazy Danych dla Nauki – dane, wiedza, e-usługi/ Gdańsk: , 2017, s.1-6
Bibliography: test
 1. M. A. Cusumano and D. B. Yoffie, "Software development on Internet time," Computer, vol. 32, no. 10, pp. 60-69, 1999. open in new tab
 2. "Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy -MOST Wiedzy." [Online]. open in new tab
 3. P. Suber, Open Access. The MIT Press, 2013.
 4. "Manifesto for Agile Software Development." [Online]. Available: https://www.agilealliance.org/agile101/the-agile-manifesto/. [Accessed: 23-Aug-2017]. open in new tab
 5. "Survey: Is agile the new norm?" [Online]. Available: https://techbeacon.com/survey-agile- new-norm. [Accessed: 23-Aug-2017]. open in new tab
 6. S. P. Cycles, B. Y. G. Pearson, and S. Pearsall, "Becoming Agile," vol. 4, no. 4, pp. 4-6, 2005.
 7. D. Fox, J. Sillito, and F. Maurer, "Agile Methods and User-Centered Design: How These Two Methodologies are Being Successfully Integrated in Industry," in Agile 2008 Conference, 2008, pp. 63-72. open in new tab
 8. W. Albert and T. Tullis, Measuring the User Experience 2nd Edition. Morgan Kaufmann, 2013.
 9. E. Evans, Domain-driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software. Addison- Wesley Professional, 2004.
 10. "Trac Open Source Project." [Online]. Available: Trac Open Source Project. [Accessed: 24- Aug-2017]. open in new tab
 11. T. Laszewski and P. Nauduri, "Database Schema and Data Migration," in Migrating to the Cloud, Elsevier, 2012, pp. 93-130. open in new tab
 12. "Flywaydb." [Online]. Available: https://flywaydb.org/. [Accessed: 24-Aug-2017]. open in new tab
 13. "FindBugs." [Online]. Available: http://findbugs.sourceforge.net/. [Accessed: 24-Aug-2017]. open in new tab
 14. "Ansible." [Online]. Available: https://github.com/ansible. [Accessed: 24-Aug-2017]. open in new tab
 15. "Docker." [Online]. Available: https://www.docker.com/. [Accessed: 24-Aug-2017]. open in new tab
 16. D. Merkel, "Docker: lightweight Linux containers for consistent development and deployment," Linux Journal, vol. 2014, no. 239, p. 2, 2014.
 17. "GitLab." [Online]. Available: https://about.gitlab.com/. [Accessed: 24-Aug-2017]. open in new tab
 18. Jenkins. Build great things at any scale." [Online]. Available: https://jenkins.io/. [Accessed: 24-Aug-2017].
 19. Artykuł powstał w ramach projektu "Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy -MOST Wiedzy" -umowa nr POPC.02.03.01-00-0014/16-00. open in new tab
Sources of funding:
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 364 times

Recommended for you

Meta Tags