DSC study of polyurethanes obtained from 4,4´bis(10-hydroxydecaoxy) biphenyl. - Publication - Bridge of Knowledge

Search

DSC study of polyurethanes obtained from 4,4´bis(10-hydroxydecaoxy) biphenyl.

Abstract

W naszych badaniach nad poliuretanami segmentowymi i sztywno segmentowymi, otrzymanymi z 4,4`-bis(6-hydroksyheksyloksy)bifenylu (BHHBP), diizocyjanianu4,4`-dicykloheksylometanu (HMDI) i oligo(adypinianu 1,6-heksylenu) stwierdziliśmy, że poliuretany otrzymane z HMDI o składzie 16% trans, trans-, 52%cis, trans- i 32% cis, cis-HMDI charakteryzują się znacznie niższymi temperaturami przejść fazowych, niż te otrzymane z frakcji o wyższych udziałach tego pierwszego izomeru. Określono wpływ nieopisanego w literaturze przedłużacza łańcuchów z grupy 4,4`bis (omega-oksyalkiloksy)bifenyli, 4,4`-bis(10-hydroksydekaoksy)bifenylu (BHDBP), na właściwości termiczne poliuretanów otrzymanych z jego udziałem.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Published in:
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY no. 74, pages 609 - 613,
ISSN: 1388-6150
Language:
English
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Haponiuk J., Strankowski M., Łazarewicz T.: DSC study of polyurethanes obtained from 4,4´bis(10-hydroxydecaoxy) biphenyl. // JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY. -Vol. 74., (2003), s.609-613
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 44 times

Recommended for you

Meta Tags