Ekonomia obliczeniowa oparta na systemach agendowych. W: Inżynieria zarzą- dzania przedsięwzięciami. Red. L. Zawadzka. Gdańsk: P. Gdań.**2003 s. 19-22bibliogr. 6 poz. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Ekonomia obliczeniowa oparta na systemach agendowych. W: Inżynieria zarzą- dzania przedsięwzięciami. Red. L. Zawadzka. Gdańsk: P. Gdań.**2003 s. 19-22bibliogr. 6 poz.

Abstract

Niniejszy artykuł prezentuje problematykę ekonomii obliczeniowej opartej nasystemach agentowych. Przedstawiono ogólne założenia systemów ACE, koncepcje rozwiązań dotyczące architektury i implementacji oraz dokonano prezentacji wybranych obszarów badawczych nad systemami ACE.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Language:
Polish
Publication year:
2003
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 8 times

Recommended for you

Meta Tags