Electrochemical behaviour of Cr coating in acidic sulphate solution studied by cyclic polarization and impedance spectroscopy - Publication - MOST Wiedzy

Search

Electrochemical behaviour of Cr coating in acidic sulphate solution studied by cyclic polarization and impedance spectroscopy

Abstract

Odporność korozyjną powłok chromowych w 0.01 M H2SO4 zbadano metodami woltamperometrii cyklicznej i spektroskopii impedancyjnej. Stwierdzono, że właściwości ochronne powłoki chromowej w kontakcie z powietrzem wzrastają dzięki tworzeniu się warstwy tlenkowej zapełniającej defekty w powłoce. W trakcie polaryzacji anodowej następuje częściowe roztwarzanie tej warstwy i penetracja agresywnego środowiska do podłoża (stali), co powoduje korozję. Wyniki badań metodą impedancyjną wykonane przy rozwartym obwodzie w zależności od czasu kontaktu testowanej próbki z roztworem (od 30s do 24h) wykazały, że korozji ulega jedynie niewielka część powłoki. Wykazano przydatność metody impedancyjnej do określenia niehomogeniczności i zdolności ochronnej powłoki chromowej.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Published in:
BULLETIN OF ELECTROCHEMISTRY no. 18, pages 391 - 398,
ISSN: 0256-1654
Language:
English
Publication year:
2002
Bibliographic description:
Survilliene S., Białłozór S., Safonov V.: Electrochemical behaviour of Cr coating in acidic sulphate solution studied by cyclic polarization and impedance spectroscopy// BULLETIN OF ELECTROCHEMISTRY. -Vol. 18., nr. 9 (2002), s.391-398
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 32 times

Recommended for you

Meta Tags