Electrochemical behaviour of Cr coating in acidic sulphate solution studied by cyclic polarization and impedance spectroscopy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Electrochemical behaviour of Cr coating in acidic sulphate solution studied by cyclic polarization and impedance spectroscopy

Abstrakt

Odporność korozyjną powłok chromowych w 0.01 M H2SO4 zbadano metodami woltamperometrii cyklicznej i spektroskopii impedancyjnej. Stwierdzono, że właściwości ochronne powłoki chromowej w kontakcie z powietrzem wzrastają dzięki tworzeniu się warstwy tlenkowej zapełniającej defekty w powłoce. W trakcie polaryzacji anodowej następuje częściowe roztwarzanie tej warstwy i penetracja agresywnego środowiska do podłoża (stali), co powoduje korozję. Wyniki badań metodą impedancyjną wykonane przy rozwartym obwodzie w zależności od czasu kontaktu testowanej próbki z roztworem (od 30s do 24h) wykazały, że korozji ulega jedynie niewielka część powłoki. Wykazano przydatność metody impedancyjnej do określenia niehomogeniczności i zdolności ochronnej powłoki chromowej.

Autorzy (3)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
BULLETIN OF ELECTROCHEMISTRY nr 18, strony 391 - 398,
ISSN: 0256-1654
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Survilliene S., Białłozór S., Safonov V.: Electrochemical behaviour of Cr coating in acidic sulphate solution studied by cyclic polarization and impedance spectroscopy// BULLETIN OF ELECTROCHEMISTRY. -Vol. 18., nr. 9 (2002), s.391-398
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi