Badania elektrochemiczne wpływu powłok zawierających grafit na korozję stali konstrukcyjnej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania elektrochemiczne wpływu powłok zawierających grafit na korozję stali konstrukcyjnej

Abstrakt

Przeprowadzono badania elektrochemiczne powłok przewodzących zawierających grafit. W przypadku bezpośredniego kontaktu elektrycznego powłok zawierających grafit ze stalą konstrukcyjną w środowisku elektrolitycznym może powstawać ogniwo galwaniczne. Stal konstrukcyjna w tym przypadku pełni rolę anody, co stwarza duże zagrożenie korozyjne. Przeprowadzono badania szybkości korozji stali konstrukcyjnej w wyniku działania ogniwa galwanicznego stal-powłoka przewodząca. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem zawartości grafitu w powłoce rośnie szybkość korozji stali konstrukcyjnej. Szybkość procesu korozji zmienia się w czasie, co związane jest ze zmianą rezystancji powłoki. Charakter zmian rezystancji powłoki zależy od zawartości grafitu.

Juliusz Orlikowski, Stanislaw Cebulski, Stefan Krakowiak, Kazimierz Darowicki. (2002). Badania elektrochemiczne wpływu powłok zawierających grafit na korozję stali konstrukcyjnej, 45(Wyd. Spec.), 367-371.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ochrona przed Korozją nr 45, strony 367 - 371,
ISSN: 0473-7733
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Orlikowski J., Cebulski S., Krakowiak S., Darowicki K.: Badania elektrochemiczne wpływu powłok zawierających grafit na korozję stali konstrukcyjnej// Ochrona przed Korozją. -Vol. 45., nr. Wyd. Spec. (2002), s.367-371

wyświetlono 0 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi