Investigation of pitting corrosion of stainless steel by means of acousticemission and potentiodynamic methods. - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Investigation of pitting corrosion of stainless steel by means of acousticemission and potentiodynamic methods.

Abstract

Przedstawiono wyniki badań korozji wżerowej przy jednoczesnym wykorzystaniu techniki potencjodynamicznej i emisji akustycznej. Dystrybuanta rozkładu prawdopodobieństwa wystąpienia korozji wżerowej (CDFp) została uzyskana na podstawie badań potencjodynamicznych. Niezależnie z wyników akustycznych otrzymano dystrybuantę rozkładu zdarzeń akustycznych (CDFae). Na podstawie wyników stwierdzono brak korelacji miedzy wynikami potencjodynamicznymi i akustycznymi. Wystąpienie korozji wżerowej na stali austenitycznej w czasie badań potwierdziły badania metalograficzne. Badania wykazały, że zaobserwowana aktywność akustyczna jest związana z wydzielaniem się wodoru wokół wżerów.Przypadkowy charakter zdarzeń akustycznych zarejestrowanych podczas polaryzacji, analiza statystyczna oraz występowanie wżerów są potwierdzeniem wyników badań.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Published in:
CORROSION SCIENCE no. 45, pages 1747 - 1756,
ISSN: 0010-938X
Language:
English
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Darowicki K., Mirakowski A., Krakowiak S.: Investigation of pitting corrosion of stainless steel by means of acousticemission and potentiodynamic methods. // CORROSION SCIENCE. -Vol. 45., (2003), s.1747-1756
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 55 times

Recommended for you

Meta Tags