Marketing w organizacjach niedochodowych - Publication - MOST Wiedzy

Search

Marketing w organizacjach niedochodowych

Abstract

Autor w tynm rozdziale podręcznika prezentuje rolę organizacji niedochodowych (publicznych i pozarządowych) omawiając klasyfikacje i źródła finansowania tych organizacji, ich otoczenie, determinaty marketingu oraz elementy marketingu relacji. Przedstawia też wolontariuszy jako szczególny zasób organizacji niedochodowych oraz przyszłość tych organizacji.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Marketing : ujęcie systemowe / pod red. Marianny Daszkowskiej. - Gdańsk : Wydaw. Politechniki Gdańskiej, 2005. - S. 237-253 : 7 rys. - ISBN 83-7348-140-0
Language:
Polish
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Leja K.: Marketing w organizacjach niedochodowych// Marketing : ujęcie systemowe / pod red. Marianny Daszkowskiej. - Gdańsk : Wydaw. Politechniki Gdańskiej, 2005. - S. 237-253 : 7 rys. - ISBN 83-7348-140-0/ : , 2005,
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 27 times

Recommended for you

Meta Tags