Marketing w organizacjach niedochodowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Marketing w organizacjach niedochodowych

Abstrakt

Autor w tynm rozdziale podręcznika prezentuje rolę organizacji niedochodowych (publicznych i pozarządowych) omawiając klasyfikacje i źródła finansowania tych organizacji, ich otoczenie, determinaty marketingu oraz elementy marketingu relacji. Przedstawia też wolontariuszy jako szczególny zasób organizacji niedochodowych oraz przyszłość tych organizacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Marketing : ujęcie systemowe / pod red. Marianny Daszkowskiej. - Gdańsk : Wydaw. Politechniki Gdańskiej, 2005. - S. 237-253 : 7 rys. - ISBN 83-7348-140-0
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Leja K.: Marketing w organizacjach niedochodowych// Marketing : ujęcie systemowe / pod red. Marianny Daszkowskiej. - Gdańsk : Wydaw. Politechniki Gdańskiej, 2005. - S. 237-253 : 7 rys. - ISBN 83-7348-140-0/ : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi