Miasto Przestrzeń Tożsamość: Studium trzech miast: Gdańsk, Gliwice, Wrocław - Publication - MOST Wiedzy

Search

Miasto Przestrzeń Tożsamość: Studium trzech miast: Gdańsk, Gliwice, Wrocław

Abstract

Część pierwsza monografii poświęcona jest wyjaśnieniu podstawowych pojęć i koncepcji, do których odwołano się w pracy. Część druga zawiera krótkie portrety trzech badanych miast. W części trzeciej zaprezentowane zostały wyniki badań. Składa się z siedmiu rozdziałów. Rozpoczyna ją rozdział o tożsamości badanych miast. Następnie analizie poddane są narracje i sfery dyskusji o mieście. Grze wytwarzanymi wizerunkami poświęcono rozdział trzeci. Znaczenie przeszłości dla współczesnej tożsamości miast omówiono w rozdziale czwartym. W kolejnym zmierzono się z wytworzonymi mitami wielokulturowości, by w rozdziale szóstym podjąć analizę społecznej identyfikacji z miastem. W rozdziale siódmym rozważana jest rola przestrzeni publicznych dla tożsamości miasta i mieszkańców.

Authors (4)

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Monographic publication
Type:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Language:
Polish
Publication year:
2017
Bibliographic description:
Bierwiaczonek K., Dymnicka M., Kajdanek K., Nawrocki T.: Miasto Przestrzeń Tożsamość: Studium trzech miast: Gdańsk, Gliwice, Wrocław. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017.396 s. ISBN 978-83-7383-891-8
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 227 times

Recommended for you

Meta Tags