Modelowanie rozwoju systemów energetycznych z uwzględnieniem mechanizmów promowania odnawialnych źródeł energii - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Modelowanie rozwoju systemów energetycznych z uwzględnieniem mechanizmów promowania odnawialnych źródeł energii

Abstract

W referacie omówiono problemy wynikające z konieczności odwzorowania mechanizmów wsparcia odnawialnych źródeł energii w modelu bilansowym, wykorzystywanym do programowania rozwoju systemów energetycznych. Szczególny nacisk położono na system wykorzystujący świadectwa pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Zaprezentowano metodykę uwzględniania tego mechanizmu w modelu prognostycznym MARKAL do optymalizacji rozwoju systemu energetycznego. Wyniki tych badań przedstawiono na przykładzie modelu opracowanego dla wybranego obszaru - województwa pomorskiego.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
ARCHIWUM ENERGETYKI / ARCHIVES OF ENERGETICS no. T. 37, pages 279 - 289,
ISSN: 0066-684X
Language:
Polish
Publication year:
2007
Bibliographic description:
Jaskólski M., Bućko P.: Modelowanie rozwoju systemów energetycznych z uwzględnieniem mechanizmów promowania odnawialnych źródeł energii// Archiwum Energetyki. -Vol. T. 37., (2007), s.279-289
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 77 times

Recommended for you

Meta Tags