Modelowanie rozwoju systemów energetycznych z uwzględnieniem mechanizmów promowania odnawialnych źródeł energii - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Modelowanie rozwoju systemów energetycznych z uwzględnieniem mechanizmów promowania odnawialnych źródeł energii

Abstract

W referacie omówiono problemy wynikające z konieczności odwzorowania mechanizmów wsparcia odnawialnych źródeł energii w modelu bilansowym, wykorzystywanym do programowania rozwoju systemów energetycznych. Szczególny nacisk położono na system wykorzystujący świadectwa pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Zaprezentowano metodykę uwzględniania tego mechanizmu w modelu prognostycznym MARKAL do optymalizacji rozwoju systemu energetycznego. Wyniki tych badań przedstawiono na przykładzie modelu opracowanego dla wybranego obszaru - województwa pomorskiego.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktualne Problemy w Elektroenergetyce APE`07, Gdańsk - Jurata, 13-15 czerwca 2007. T. 4, Elektrownie i sieci: generacja rozproszona, odnawialne źródła energii, urządzenia i sieci, zagadnienia wybrane strony 133 - 140
Language:
Polish
Publication year:
2007
Bibliographic description:
Jaskólski M., Bućko P.: Modelowanie rozwoju systemów energetycznych z uwzględnieniem mechanizmów promowania odnawialnych źródeł energii// XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktualne Problemy w Elektroenergetyce APE`07, Gdańsk - Jurata, 13-15 czerwca 2007. T. 4, Elektrownie i sieci: generacja rozproszona, odnawialne źródła energii, urządzenia i sieci, zagadnienia wybrane/ ed. Politechnika Gdańska. Katedra Elektroenergetyki. Gdańsk: PG KE, 2007, s.133-140
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 52 times

Recommended for you

Meta Tags